مجموعه کتب در نظم حقوقی کنونی

شرح ماده به ماده قوانین

کتاب‌های در نظم حقوقی کنونی، شرح ماده به ماده قانون بوده و در نگارش آن سعی شده است که تمام مطالب و رویه‌های پیرامون یک ماده در ذیل آن آورده شود تا خواننده را حتی الامکان از مراجعه به سایر منابع بی‌نیاز کند.

همکاری با انتشارات 

جهت همکاری پژوهشی (تألیف کتاب) با ما در تماس باشید.

آیین دادرسی خانواده در نظم حقوقی کنونی | صالح احمدی و دیگران | انتشارات گالوس

400,000 تومان

این کتاب، به سبک ماده به ماده (شرح ماده به ماده) قوانین شکلی حمایت خانواده را از منظر حقوقی، تطبیقی و قضایی مورد تفسیر قرار داده است و می‌تواند راهنمای علمی، قضایی و تجربی مناسبی برای حقوقدانان (قضات، وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری) و همچنین داوطلبان آزمون کارشناسان رسمی دادگستری، آزمون وکالت و آزمون قضاوت باشد.

ادله اثبات دعوی در نظم حقوقی کنونی | صالح احمدی | انتشارات گالوس

500,000 تومان
این کتاب مشتمل است بر: بخش حقوقی:
 • موادی از قانون مدنی
 • موادی از قانون آیین دادرسی مدنی
بخش کیفری:
 • موادی از قانون مجازات اسلامی
 • موادی از قانون آیین دادرسی کیفری

به یاد منصور | بزرگمهر بشیریه | انتشارات گالوس

275,000 تومان

این کتاب، مجموعه مقالات اهدایی در بزرگداشت مرحوم دکتر منصور رحمدل است.

حقوق تطبیقی و فقهی خانواده در نظم حقوقی کنونی | محمدتقی زاده و صالح احمدی | انتشارات گالوس

230,000 تومان
حقوق تطبیقی و فقهی خانواده در نظم حقوقی کنونی مشتمل بر: شرح کامل مواد کتاب هفتم از قانون مدنی (در نکاح و طلاق) شرح کامل کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989 شرح کامل کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان مصوب 1979

حقوق جزای خانواده در نظم حقوقی کنونی | رحمدل و دیگران | انتشارات گالوس

225,000 تومان
شرح کامل مواد کیفری از قوانین حمایت خانواده شرح کامل از فصل هفدهم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) شرح کامل قانون حمایت از اطفال و نوجوانان

حقوق سرپرستی در نظم حقوقی کنونی | دریمی و دیگران | انتشارات گالوس

85,000 تومان
مشتمل بر: شرح تفصیلی کلیه مواد قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست شرح تفصیلی کلیه مواد قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست

قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی | دریمی و صالح احمدی | انتشارات گالوس

350,000 تومان
این کتاب مشتمل است بر:
 • شرح تفصیلی کلیه مواد قانون امور حسبی
 • نظرات حقوقدانان کیفری ذیل مواد
 • آراء وحدت رویه ذیل مواد
 • نظریات مشورتی ذیل مواد
 • قوانین مرتبط ذیل مواد
 • آیین نامه های مرتبط ذیل مواد

قانون تجارت الکترونیکی در نظم حقوقی کنونی | صالح احمدی | انتشارات گالوس

400,000 تومان

این کتاب، به سبک ماده به ماده (شرح ماده به ماده) قانون تجارت الکترونیکی را از منظر حقوقی، تطبیقی و قضایی مورد تفسیر قرار داده است و می‌تواند راهنمای علمی، قضایی و تجربی مناسبی برای حقوقدانان (قضات، وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری) و همچنین داوطلبان آزمون کارشناسان رسمی دادگستری (رشته_کامپیوتر و جرائم رایانه ای)، آزمون وکالت و آزمون قضاوت باشد.

قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی | جلد اول | میرکمالی و صالح احمدی | انتشارات گالوس

455,000 تومان
این کتاب مشتمل است بر:
 • شرح تفصیلی کلیه مواد قانون مجازات اسلامی سال 1392
 • نظرات حقوقدانان کیفری ذیل مواد
 • آراء وحدت رویه ذیل مواد
 • نظریات مشورتی ذیل مواد
 • قوانین مرتبط ذیل مواد
 • آیین نامه های مرتبط ذیل مواد

قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی | جلد دوم | میرکمالی و صالح احمدی | انتشارات گالوس

330,000 تومان
این کتاب مشتمل است بر:
 • شرح تفصیلی کلیه مواد قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مصوب 1375
 • نظرات حقوقدانان کیفری ذیل مواد
 • آراء وحدت رویه ذیل مواد
 • نظریات مشورتی ذیل مواد
 • قوانین مرتبط ذیل مواد
 • آیین نامه های مرتبط ذیل مواد

قوانین حمایت خانواده در نظم حقوقی کنونی | محمدتقی‌زاده و دیگران | انتشارات گالوس

250,000 تومان

این کتاب، به سبک ماده به ماده (شرح ماده به ماده) قوانین حمایت خانواده را از منظر حقوقی، تطبیقی و قضایی مورد تفسیر قرار داده است و می‌تواند راهنمای علمی، قضایی و تجربی مناسبی برای حقوقدانان (قضات، وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری) و همچنین داوطلبان آزمون کارشناسان رسمی دادگستری، آزمون وکالت و آزمون قضاوت باشد.

قوانین خاص حقوق خصوصی در نظم حقوقی کنونی | صالح احمدی | انتشارات گالوس

600,000 تومان

این کتاب، به سبک ماده به ماده (شرح ماده به ماده) حدود پنجاه قانون خاص حوزه حقوق خصوصی را از منظر حقوقی، تطبیقی و قضایی مورد تفسیر قرار داده است(برای مشاهده لیست قوانین خاص قسمت توضیحات را ملاحظه بفرمایید) و می‌تواند راهنمای علمی، قضایی و تجربی مناسبی برای حقوقدانان (قضات، وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری) و همچنین داوطلبان آزمون کارشناسان رسمی دادگستری، آزمون وکالت و آزمون قضاوت باشد.